pin poramet's blog

Enjoy the world of bloggers !!!

Monday, February 06, 2006

เมื่อสามนักการเมืองไปหาเทพเจ้า

คุณทักษิน คุณอภิสิด และคุณบรรหาน ชวนกันไปเฝ้าเทพเจ้าบนสรวงสวรรค์ ผู้เปี่ยมด้วยเมตตาธรรม ด้วยหวังจะสอบถาม inside information เกี่ยวกับอนาคตของพรรคตน


บรรหาน: “โอ้ เทพเจ้า อนาคตพรรคซาดไทยของกระผมจะเป็นยังไงบ้างครับท่าน”

เทพเจ้า: “เสี่ยอ่างจะจากไป เลือกตั้งคราวหน้าจะต่ำสิบ ส.ส.เก่าโดดดูดคนแล้วคนเล่า เลิกเล่นการเมืองเถิดเติ้ง”

ได้ฟังดังนั้น คุณบรรหานก็นั่งทอดอาลัย มือกุมขมับ น้ำตาไหลปิ่มว่าจะขาดใจ .....


อภิสิด: “โอ้ เทพเจ้า แล้วอนาคตพรรคประชาธิปัด ของกระผมเล่า”

เทพเจ้า: “ยังไม่ฟื้น ไม่มีอะไรใหม่ ศรัทธายังไม่หวนคืน อีสานโบ๋ ความขัดแย้งในพรรคยังคุกรุ่นรอวันปะทุ ฝ่ายค้านตลอดกาลแน่ อีกนานมาร์คกว่าจะได้เป็นนายก”

ได้ฟังดังนั้น คุณอภิสิดก็นั่งทอดอาลัย มือกุมขมับ น้ำตาไหลปิ่มว่าจะขาดใจ .....


ทักษิน: “โอ้ เทพเจ้า โปรดบอกข้า อนาคตพรรคไทรักไท และตัวข้าพเจ้า จะเป็นเช่นไร”

ได้ฟังดังนั้น เทพเจ้าก็นั่งทอดอาลัย มือกุมขมับ น้ำตาไหลปิ่มว่าจะขาดใจ .....


หมายเหตุ: ตลกการเมืองเรื่องนี้ ตีพิมพ์ครั้งแรกในล้อมกรอบท้ายคอลัมน์ "มองซ้ายมองขวา" ของปกป้อง จันวิทย์ ในหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2549 ผู้เขียนดัดแปลงเพิ่มรสชาติแบบไทยๆ จากต้นฉบับภาษาอังกฤษที่ได้รับจากเพื่อนร่วมสำนักหลังเขา ไม่ได้คิดแก๊กเองแต่ประการใด